Kafes Pik Yemi
Yumurta randımanı %5’e ulaştıktan sonra yumurtacı tavukların 45. haftaya kadarki dönemde yemlenmesinde kullanılır.

Bu dönemde yumurtacı tavukların besin madde ihtiyaçları daha fazla olduğundan gerekli ihtiyaçlar yüksek tutulmuştur.