Besi Yemi
Besiye alınan hayvanlar için geliştirilmiş ve besi hayvanının günlük ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin vitaminlerle zenginleştirilerek hazırlanmış bir karmadır. Bu yem kullanılmaya başlanıldığından itibaren yeme hiçbir hammadde ilave edilmemelidir.

Aksine eklenilen hammadde enerji ve protein dengesini bozacak ve ekonomik kayıplara neden olacaktır.

Yaptığımız besi yemi ile ortalama canlı ağırlığı 100 kg gelen bir kültür ırkı besi hayvanına günde 2 kg, melez ve yerli hayvanlara 1.5 kg. olmak üzere günlük yemleme yapılmalıdır.

İlave olarak sadece iyi kaliteli kuru ot ve silaj verilmelidir. Tercihan kuru ot ya da kaba yem tabir edilen yem maddeleri besi hayvanlarının önünde her an olmalıdır.

Ahırın içinde suya her an ulaşılabilecek bir suluk sistemi olmalıdır. Besi hayvanlarının yemi ete çevirme yetenekleri sürekli olarak takip edilmelidir.

4mm. veya 15mm. pelet ve istenirse toz formda yapılmaktadır. Yemde enerji miktarı 2300ile 2750 KCAL/kg. arasında değişmektedir.