Buzağı Yemi

Doğumu takiben verilecek olan ağız sütüne ilave olarak 5. günden itibaren verilmeye başlanabilir. Bu dönem içerisinde işkembe aktivitesi olmadığı için süt sulandırılarak verilmelidir. Buzağının ulaşabileceği alan içinde her an taze ve temiz su ve iyi kaliteli kuru ot bulundurulmalıdır. Buzağılar 6-8 haftalar arasında sütten kesilmeli ve günlük verilmesi gereken yem 500 gramın altına düşürülmemelidir.

Örnek Beslenme

Buzağı Yaşı Verilecek Yem Kuru Ot İyi Kaliteli Staj
3 ay 800 gr 1000 gr 750 gr
4 ay 1000 gr 1600 gr 1500 gr
5 ay 1250 gr 2000 gr 2000 gr
6 ay 1700 gr 2500 gr 2500 gr

(Bu besleme tablosundaki uygulama neticesinde besi hayvanının, verilen süre sonunda canlı ağırlık ortalaması 160-190 kg arası düşünülmektedir.) Yukarıdaki veriler yaklaşık olup HOLSTAYN, SIMENTAL, MONTOFON ve bunların melezleri için geçerlidir.